חולצת מחול בצבע

[דפדפו בעזרת החצים לצפייה בציור בחלל]