מצעי צבעים ברוח

[דפדפו בעזרת החצים לצפייה בציור בחלל]